Architect van je eigen loopbaan- Jolanda van Velsen

Architect van je eigen loopbaan – Zaaq

Architect van je eigen loopbaan. Artikel in Zaaq.
Tekst en beeld Roos Bähr.

Jolanda van Velsen helpt professionals uit het bedrijfsleven die het gevoel hebben niet volledig tot hun recht te komen. Door het volgen van een traject, dat uit vijf verschillende stappen bestaat, helpt de talentcoach haar cliënten graag om de regie in eigen hand te nemen. Jolanda haar doel is dat mensen haar kantoor, gevestigd in de prachtige Speeltoren in Edam, zelfverzekerd en gelukkiger verlaten.

De bevlogen talentcoach heeft zelf heel wat voetstappen in het werkveld liggen. ‘Nadat ik economie heb gestudeerd aan de universiteit, heb ik binnen diverse grote organisaties gewerkt. Onder andere voor de KLM en Gemeente Amsterdam. Ik merkte tijdens mijn verschillende functies, onder andere als business controller en auditor, dat ik altijd op zoek was naar verbetering binnen een organisatie. Daarbij constateerde ik dat veel valt of staat met het gedrag van de medewerkers. Waarom reageert iemand op een bepaalde manier? Ik ondervond dat dat vaak te maken heeft met de inrichting van een organisatie. Collega’s kunnen beter met elkaar samenwerken en elkaar niet zien als concurrenten. Dit bevordert de bewegingsvrijheid.’

Individueel en voor organisaties 

In januari 2020 is Jolanda voor zichzelf begonnen als talentcoach. ‘Door mijn werkervaring herken ik snel diverse bedrijfsculturen. Mensen durven zich veel eerder te uiten als ze zich in een omgeving bevinden waar het gevoel van vertrouwen en saamhorigheid heerst en waar creativiteit op prijs wordt gesteld. Bedrijven kunnen hierdoor veel meer bereiken, doordat de medewerkers hun verschillende talenten in dúrven zetten. Een team is dan een écht team. Dit bereik je bijvoorbeeld al door een periode wekelijks kort samen te komen en aandacht aan het team te besteden.

‘Als een medewerker het gevoel heeft niet volledig tot zijn recht te komen, dan help ik graag met mijn coachingstraject “Persoonlijk leiderschap”. Iedereen heeft er behoefte aan om gewaardeerd te worden. Waar liggen de talenten en hoe wordt hij of zij zelfverzekerder om die in te zetten. Door een spiegel voor te houden, wordt er veel duidelijk en inzichtelijk wat iemand er zelf aan kan doen om een bepaalde situatie te veranderen. Het doel dat iemand voor ogen heeft, bijvoorbeeld communicatief sterker worden of beter handelen tijdens een sollicitatie, bereiken we door de stappen zo groot of klein te maken als nodig is. Ik coach niet alleen individuele professionals, maar ik ga ook langs bij organisaties. Dan doe ik een quick scan en maak ik inzichtelijk hoe de organisatie is ingericht. Ik onderzoek hoe de processen, systemen en mensen op elkaar zijn afgestemd en waar de pijnpunten zitten. Vervolgens bedenk ik een plan hoe dat verbeterd kan worden, zodat professionals daadwerkelijk hun talent kunnen benutten en organisaties kunnen groeien.’

Beweging

Het coachingstraject “Persoonlijk leiderschap” bestaat uit vijf stappen. ‘De eerste drie zijn op jezelf gericht. Wie ben je, wat wil je en wat kun je. Later volgen de stappen over samenwerking, over hoe je communiceert, invloed uitoefent en het daadwerkelijk doen. Dat laatste kan dus ook in kleine stapjes. Als je maar in beweging blijft. Het traject bestaat uit ongeveer vijf sessies en duurt gemiddeld drie maanden. De cliënten moeten thuis ook oefenen. Na die tijd hebben ze voldoende handvatten om zelf verder te kunnen.’

Mooi compliment

‘Als ik zie dat in ene bij iemand het kwartje valt en de houding verandert, dan is dat zo mooi. Geregeld hoor ik ook tijdens de evaluatiemomenten dat ook de partner blij is met het coachingstraject. Omdat degene die tegenover mij zit écht is veranderd. Dat vind ik zo’n fantastisch compliment! Ik haal heel veel voldoening uit mijn werk.’

Zaaq editie 05 / 2020