De groep is meer dan de som der delen.

De effectiviteit van een team wordt bepaald door mate waarin zij in staat is om samen de gewenste resultaten te behalen. Wanneer de resultaten achterblijven is het nuttig om op zoek te gaan naar de oorzaken binnen het team die dit veroorzaken én de interactiepatronen die het in stand houden.

Effectief leren samenwerken
Effectief samenwerken is een vaardigheid die een team prima kan leren en waar ik als ervaren en gecertificeerd teamcoach met veel plezier een waardevolle rol in kan en wil spelen.

Wanneer loont het om team coaching in te zetten?

Team coaching is maatwerk en vraagt in de eerste plaats om een goede afstemming tussen de leidinggevende, teamleden en de teamcoach, zodat er helderheid is over de huidige situatie, de aanpak en het gewenste resultaat. Om toch een beeld te krijgen van mijn manier werken, staan hieronder enkele voorbeelden van teams beschreven waarbij het inzetten van team coaching loont.

Conflicten en drama-teams
Als teamleden met verschillen van mening er niet meer uitkomen, ontstaat er geroddel en gedoe. Het is dan van belang te achterhalen waarover niet en wel gesproken mag worden. Als teamcoach ondersteun ik het team om dit inzichtelijk maken. Vervolgens begeleid ik het goede gesprek, een methode uit Deep Democracy, over belangrijke zaken die niet besproken worden maar wel degelijk onder de oppervlakte invloed hebben. De verschillen tussen de teamleden worden in deze fase zichtbaar. Vaak is de diversiteit binnen een team met conflicten zo groot dat er nog geen gezamenlijke afspraken kunnen worden gemaakt. Het is eerst nodig om de historie van het team inzichtelijk te maken. Het gedrag wat iemand laat zien is namelijk gevormd door eerdere ervaringen en wanneer je langer in een team zit kijk je anders naar ontwikkelingen en situaties dan wanneer je vrij nieuw bent. Je kunt pas echt samen voorwaarts als je voldoende oog hebt voor waar je als team vandaan komt. De volgende stap voor het team is dan om gezamenlijke afspraken te maken en om onder begeleiding van mij als teamcoach inzicht te krijgen in welk gedrag ondersteunend is aan het behalen van de doelen en welk gedrag dit juist belemmert. Dit inzicht, de herkenning van het eigen gedrag van de teamleden en het elkaar indien nodig aanspreken op gedrag verbetert de samenwerking en de werksfeer binnen een team aanzienlijk.

Gezellige, maar ineffectieve teams
Ook de meest gezellige teams zijn soms niet effectief in het bereiken van concrete resultaten. Het is dan van belang te achterhalen welke dynamiek binnen het team hieraan ten grondslag ligt. Het model met de vijf niveaus van samenwerken binnen teams (Piramide van Lencioni) vormt voor mij de kapstok van mijn aanpak als teamcoach. Vragen die het team gaat beantwoorden zijn: Is er een gezamenlijk resultaat? Voelt elk teamlid zich hier verantwoordelijk voor? Spreken de teamleden elkaar aan op het realiseren van de activiteiten? Hoe worden de gezamenlijke afspraken gemaakt? Wordt alle kennis, kunde en ervaring van de teamleden meegenomen in de besluiten? Voelen alle teamleden zich vrij om openlijk de ‘strijd’ aan te gaan over ideeën?
Stap voor stap krijgt het team naast de handvatten om concrete resultaten te behalen ook het nodige inzicht in het eigen gedrag en de dynamiek binnen het team. Dit levert zichtbaar positieve energie en persoonlijk leiderschap binnen teams op.

Tijdelijke projectteams
Steeds vaker wordt er gewerkt in tijdelijke projectteams. Net als bij elk nieuw samenwerkend team is een welkom gevoel en duidelijkheid over wat er van je wordt verwacht van groot belang voor zowel de kwaliteit van de bijdrage van ieder teamlid afzonderlijk als van het team als geheel. Als teamcoach besteed ik de nodige aandacht aan het leren kennen, herkennen en erkennen van ieder teamlid individueel én in relatie tot de anderen binnen het team. Dit geeft vertrouwen en deze helderheid vormt de basis voor een vliegende start van een goed functionerend team. Ik maak hierbij gebruik van verschillende methoden, waaronder de DISC- en Drijveren analyse en het communicatiemodel de Roos van Leary.

Teams met groeipotentie
Een team ontwikkelt zich in verschillende fasen. Bruce Tuckman beschrijft in zijn model de vijf fasen: Forming, Storming, Norming, Performing en Adjourning. Wanneer een team samen zaken voor elkaar heeft te krijgen en ieder hierin een eigen aandeel draagt, zal het team via de patronen van deze vijf fasen groeien. Samenwerking is hierin de sleutel tot succes. Als teamcoach ondersteun ik het team door deze patronen zichtbaar en herkenbaar te maken, zodat de teamleden kunnen kiezen voor gedrag dat bijdraagt aan het behalen van het gezamenlijke resultaat.
De omvang van het team, de verschillende kerncompetenties en de rolverdeling binnen het team spelen een belangrijke rol. Het gebruik van bijvoorbeeld de teamrollen van Belbin brengt bewustwording in de samenstelling van het team en heeft daarmee invloed op het vormen van een optimale mix en inzet van de verschillende kwaliteiten die aanwezig zijn binnen het team.
Ik maak ook graag gebruik van het OGSM-model (Objective, Goals, Stategies, Measures). Dit is een business plan op 1 A4 en maakt dat een team snel en effectief kan plannen. De voordelen van dit model zijn de meetbare heldere doelen en de focus die het van de teamleden weet vast te houden.

Contact

Heb je het idee dat jouw team nog kan groeien in effectiviteit en ben je nieuwsgierig naar de mogelijkheden en de rol die ik als teamcoach hierin voor jullie kan betekenen? Hartstikke leuk! Ik kom graag met je in gesprek. Je vindt mijn gegevens op de pagina contact of onderaan de welkom pagina.