Til elkaar naar een hoger niveau!

Bij intervisie helpen professionals die werkzaam zijn in hetzelfde vakgebied elkaar om tot oplossingen, nieuwe perspectieven en gedragsverandering te komen. 

Het doel van intervisie is om stappen in je ontwikkeling te zetten door zicht te krijgen in de eigen rol, het eigen gedrag en de eigen stijl van werken en communiceren. Daarnaast geeft het ook inzicht in de opvattingen en overtuigingen die in het werk vaak onbewust een rol spelen.

Resultaten van intervisie

Bij intervisie leer je van je eigen ervaring én via de ervaring van anderen. Hierdoor heb je een groter en rijker expertisegebied tot je beschikking en dat maakt dat je ontwikkeling sneller gaat. Je hoeft bijvoorbeeld een fout niet eerst zelf te beleven om er van te kunnen leren. Enkele voorbeelden van wat intervisie de organisatie kan opleveren zijn:

  • Collega’s vinden elkaar ook buiten de intervisie bijeenkomsten vaker en makkelijker.
  • De kennis en ervaring die tijdens de intervisie werd gedeeld wordt binnen verschillende teams succesvol gebruikt. Hierbij wordt ook benoemd van wie deze kennis komt. Dit laatste verbetert ook de onderlinge relatie tussen de teams.
  • Deelnemers groeien in het stellen van scherpe vragen, waardoor zowel het reflecterende vermogen als het oplossende vermogen van de individuele deelnemers als van de groep als geheel toeneemt.
  • Werkplezier! Je kunt zien en horen dat het enthousiasme toeneemt wanneer deelnemers ervaren dat ze groeien, dat ze merken dat ze inderdaad samen veel verder kunnen komen dan ze dachten.   

Professionele begeleiding bij intervisie

Als begeleider van de intervisie-bijeenkomsten ondersteun ik de deelnemers in de voorbereiding, het formuleren van een intervisie-vraag, het creëren van een veilige en vertrouwde omgeving, het gebruik van de verschillende intervisie methoden, het stellen van goede vragen, het vergroten van inzicht door aanvullende communicatie- en gedragsmodellen en de praktische vertaling daarvan en natuurlijk het managen van de tijd.

In de basis kun je de intervisie in vijf stappen verdelen:
Stap 1. Introductie van de vraag
Stap 2. Probleemverkenning
Stap 3. Probleemdefinitie
Stap 4. Reflectie & advies
Stap 5. Evaluatie

Contact

Ben je nieuwsgierig geworden naar wat intervisie voor jouw organisatie kan betekenen? Neem contact op, dan kijken we samen naar de mogelijkheden.