Organisatie ontwikkeling

Hoe gaan we ons als organisatie optimaal organiseren?

Geen mens is hetzelfde, iedereen heeft de Corona periode op eigen wijze beleeft. Nu er weer ruimte komt voor fysiek samenwerken, maakt deze veelzijdigheid aan ervaring en nieuw ontdekte behoeften het vormgeven aan een nieuwe organisatie inrichting mogelijk. Aan de ene kant door de hoeveelheid aan informatie een complex proces, maar aan de andere kant is dit juist een kans om de situatie vanuit een breed perspectief te analyseren. Een kans om de verschillende belangen te vertalen naar een optimaal organisatiesysteem.

Ik begrijp dat dit als een enorme klus klinkt, maar gelukkig kun je de wereld altijd vereenvoudigen door gebruik te maken van een model. Om dit proces enigszins te stroomlijnen heb ik de organisatie in drie belangen verdeeld.

Het organisatiesysteem vanuit drie belangen gezien

  1. Bedrijfsbelang. Hierbij gaat het om de visie van de organisatie. Vanuit de reden van het bestaan van de organisatie bepaal je de kaders voor werkplekmogelijkheden. Denk hierbij aan een fysiek kantoor, de inrichting, het aantal werkplekken en alternatieven buiten dit kantoor.
  2. Teambelang. Hierbij gaat het om productiviteit. Vanuit de taak van het team bepaal je de optimale samenwerking. Denk bijvoorbeeld aan seizoensinvloed en daarmee het thuiswerken tijdens een griepepidemie, of rekening houden met files.
  3. Persoonlijk belang. Hierbij gaat het om het werkplezier. Vanuit de persoonlijke voorkeur bepaal je de juiste persoon voor de functie. Denk bijvoorbeeld aan de invloed van de thuissituatie, de sociale functie van werk of iemand extravert of introvert is.  

Helderheid geeft vertrouwen

Mijn ervaring is dat waar mensen samenwerken het van belang is dat zaken bespreekbaar zijn. Helderheid geeft vertrouwen. Het is heel natuurlijk dat we zelf invulling gaan geven aan onduidelijkheid. Het risico is echter dat je aannames doet die niet correct zijn. Ik heb hierdoor in het verleden ook verkeerde conclusies getrokken. Het Niet Invullen Voor Een Ander (NIVEA) maar vragen hoe het zit, maakt het zoveel eenvoudiger om samen tot een organisatiesysteem te komen waar op een prettige manier resultaten worden behaald. 

Afgelopen vrijdag 4 juni heb ik deelgenomen aan een discussie over ‘hoe gaan we werken ná De prik’. Erg waardevol om andere ervaringen te horen, maar ook herkenning en bevestiging dat dit een perfect moment is om verbeteringen toe te passen. Ga vooral het gesprek met elkaar aan. Samen weet je meer en kom je verder!