Risicomanagement

Riskmanagement in Coronatijd: optimaal vertrouwen.

Riskmanagement in Coronatijd. Hoe zorg je als werkgever en werknemer op afstand voor een gezond werkklimaat? Zeker nu thuiswerken voorlopig nog de norm blijft en steeds meer mensen ook de negatieve psychische effecten van veel thuiswerken ervaren.

Een gezonde werkplek.

Een Corona-uitbraak in jouw organisatie wil je te allen tijde voorkomen. Iedereen verplicht laten thuiswerken lijkt dan een veilig beleid. Maar niet iedereen verkeert in omstandigheden om thuis een gezonde werkplek voor zichzelf te creëren. Dit kan een fysieke reden zijn zoals het ontbreken van een geschikte plek door geluidoverlast, maar het kan ook van psychische aard zijn door gebrek aan sociaal contact. Eén van de basisbehoeften gedefinieerd door Maslow is juist sociaal contact! 

Verplicht thuiswerken.

Onlangs sprak ik een vriend die werkt in een grote organisatie waar iedereen verplicht thuiswerkt. Eén keer per maand wordt hij met twee collega’s in een groep ingedeeld en mag hij op een door de werkgever aangewezen dag naar kantoor komen. “Natuurlijk is het fijn, áls die twee andere collega’s ook naar kantoor zijn gekomen, om elkaar weer te zien. Toch geeft zo’n grote lege ruimte een verloren gevoel”, geeft hij aan.

Thuiswerken, tenzij…

Van een andere organisatie weet ik dat zij de RIVM-richtlijnen om thuis te werken ook als uitgangspunt hebben. Echter wanneer je een goede reden hebt waardoor thuiswerken voor jou niet prettig is, kun je dit aangeven en op kantoor werken. Deze werkwijze wordt in die organisatie positief ontvangen. 

Naar mijn idee komt dit doordat de mensen in deze organisatie over een mate van zelfsturing beschikken. Ook de gedachte dat je wanneer het nodig is contact op kunt nemen, je situatie bespreekbaar kunt maken en er naar een oplossing wordt gezocht geeft een veilig gevoel. En ook veiligheid is een primaire levensbehoefte!

Riskmanagement: angst is geen goede raadgever.

Het is heel begrijpelijk om bij onzekerheid zoveel mogelijk controle over de situatie te willen hebben. Risicobeheersing of risicomanagement noemen we dat. Bij risicomanagement gaat het om de vraag: wanneer grijp je in? Wanneer de angst groot is vernauwt je blik en verlies je oog voor de negatieve effecten van je controlemaatregelen, bijvoorbeeld het risico op een hoog ziekteverzuim. Onderschat ook niet de inefficiëntie die ontstaat door afleiding van de omgeving of door negatieve gedachten. In onderstaand figuur zie je de relatie tussen risico en vertrouwen: 

Riskmanagement: vertrouwen versus risico

Vertrouwen verlaagt het risico, ook in corona tijd.

Vertrouwen geven voelt als het nemen van een risico. Je geeft iets uit handen, waardoor je een stukje controle kwijtraakt. Het gezegde is niet voor niets: vertrouwen komt te voet en gaat te paard. We vinden het lastig om iemand te vertrouwen. En deze grafiek laat juist zien dat je risico kunt verlagen door risico te nemen. Dit klinkt tegenstrijdig en toch werkt het zo. Wanneer het vertrouwen toeneemt dalen de kosten, hebben werkzaamheden minder tijd nodig en zijn mensen gemotiveerder en gezonder. Maar hoe geef je de juiste hoeveelheid vertrouwen? 

Optimaal vertrouwen.

Het gaat hierbij niet om blind vertrouwen. In dat geval loop je net als bij ‘geen vertrouwen’ een hoog risico. We hebben te maken met een virus en regelgeving vanuit de overheid, dus je wilt niet dat er te veel mensen tegelijk op kantoor zijn. Het gaat hierbij om informed trust. Dit betekent helder communicerenelkaar informeren en ruimte geven om mogelijkheden te onderzoeken en hier binnen de afgesproken kaders vorm aan te geven

Juist in deze tijd van afstand is het belangrijk dat we oog voor elkaar blijven houden. Dat we sociale behoeften, die per persoon verschillen, voldoende aandacht geven. Dat we veiligheid vanuit verschillend perspectief blijven bekijken. Vaardigheden als communiceren en samenwerken zijn hierbij belangrijk, maar ook persoonlijk leiderschap. Hoe zorg je goed voor jezelf? Hoe neem je verantwoordelijkheid?

Ik ben Jolanda van Velsen, talentcoach en econoom. Ik ben ervaren in het gedrag- en cultuuraspect binnen riskmanagement. Kun je advies, coaching of training gebruiken om gezond door deze tijd te komen, neem dan contact met me op.  

Iedereen kan zijn of haar talenten benutten.