Persoonlijk leiderschap

Persoonlijk leiderschap

Persoonlijk leiderschap

Onze samenleving verandert en daarmee verandert ook onze visie op leiderschap in organisaties. Bewustwording, innerlijke groei, een veilige werkomgeving zijn steeds meer vanzelfsprekend. Er vindt steeds meer een verschuiving plaats van oude, hiërarchische structuren naar horizontale (zelf)sturing op basis van gelijkheid en kwaliteit. Dit verandert ook het handelen van medewerkers: volgzaamheid opgelegd door macht wordt vervangen door liefde voor het vak, respect voor elkaar en de omgeving, commitment aan het team en de nagestreefde doelen. 

Zelfontwikkeling

Deze veranderingen klinken misschien nog spannend, waardoor je liever nog even toeschouwer blijft. Echter groei en verandering zijn kenmerken van het leven. Bij groei worden grenzen verlegd. Je wordt uitgedaagd om verantwoordelijkheid te nemen voor wat je aangaat en helderheid te verschaffen over wie je bent, wat je wilt en wat je kunt. De Amerikaanse gedragswetenschapper Abraham Maslow (1908-1970) toont deze stap in zijn model van de behoeftehiërarchie als de weg van zelfontwikkeling. 

Behoeftehiërarchie van Maslow

Belangrijke competenties

In een samenleving waar zelfontwikkeling en zelfverwerkelijking een belangrijke rol speelt en waar men zich ervan bewust is dat je samen verder komt, vormen groepen zich op basis van gezamenlijke doelen, bekwaamheid en vertrouwen. Authenticiteit, aanpassingsvermogen en effectief communiceren worden steeds meer belangrijke competenties. Dit alles vraagt om persoonlijk leiderschap! 

Vier vragen

In hoeverre neem jij al verantwoordelijkheid voor je eigen ontwikkeling en werkgeluk? Onderstaande vragen helpen je om hier inzicht in te krijgen:

1.     Focus: de stip op de horizon. Wat is voor jou de betekenis van je werk? 

2.     Bekwaamheid: weet jij wat jouw toegevoegde waarde is en wat je talenten zijn?

3.     Verantwoordelijkheid: weet jij hoe je de rol kunt pakken die nodig is om je doelen te bereiken?

4.     Invloed: weet jij hoe je op een prettige manier invloed uit kunt oefenen door elkaar goed te kennen, elkaar aan te spreken, elkaar te inspireren en motiveren?

Persoonlijk leiderschap

Laat los wie je dacht te moeten zijn en geef jezelf de ruimte om volledig vanuit echtheid tot ontwikkeling te komen. Daar zit je kracht en je meerwaarde. De samenleving verandert, neem jij deel? Of blijf je toeschouwer?

Wil je op een onderzoekende, speelse en actieve wijze jouw persoonlijk leiderschap naar het gewenste niveau brengen, dan is de methode SPELEN een effectieve manier. Voor meer informatie over het programma of coaching neem contact met me op of kijk op mijn website www.jolandavanvelsen.nl.